Lorenzo Ruiz, Una Naming Martir

Lorenzo Ruiz una naming martir
Totoong kay rami ng pagtutunggali
Sa buong buhay mo
Halos di mawari, makailang ulit muntik na magapi
Ngunit nakaraos ng maluwalhati. Pananampalataya di mo itinatwa
Nanindigan kang Kristyano sa diwa
At napatunayang kahit sa gawa
Mga naghihirap sa'yo ay namangha.
Ng ika' pinilit na iyong talikdan
Pananampalatayang iyong kinagisnan
Buong tatag man din na 'yong tinuran
Ako ay Kristyano at handang mamatay
Libu-libong buhay kung may'ron man ako
Sa Panginoong Diyos ay ihahandog ko.