San Lorenzo Hymn

SAN LORENZO HYMN

ANG BAYANG PILIPINO NGAYON AY NAGSASAYA ISANG SUGO SA LANGIT TAYO AY MAYROON NA SALAMAT SA MAYKAPAL SA BANAL NA BIYAYA TINAGHAL NG DAIGDIG KAYUMANGGING DAKILA

KORO PURIHIN KA LORENZO

AT IYONG MGA KASAMA ALAGAD NG MAYKAPAL SAGISAG NG PAG-ASA SA ROSARYO NG BIRHEN KAMI’Y IYONG KASAMA IYO ANG AMING PUSO LORENZO DE MANILA IYO ANG AMING PUSO LORENZO DE MANILA

IPAGBUNYI NATIN MGA KASAMANG MARTIR SA LUPA AT SA LANGIT SILA AY DADAKILAIN

SALAMAT SA MAYKAPAL SA BANAL NA BIYAYA TINANGHAL NG DAIGDIG KAYUMANGGING DAKILA

St. Lorenzo Ruiz
St. Lorenzo Ruiz